Markeder på gården

Da vi, Maria og Kristian, flyttede ind på gården i 2008 besluttede vi os for, at vi gerne ville prøve at åbne stedet lidt op og invitere omverdenen indenfor på en eller anden måde. Da de gamle avlsbygninger stod tomme, synes vi at det var oplagt at bruge dem, og vi synes at omgivelserne og stemningen herude kunne passe perfekt til en form for marked eller messe. Så vi spurgte en masse lokale kunsthåndværkere og virksomheder, om de havde lyst til at fylde både gårdspladsen og de gamle lofter og stalde med en masse spændende koncepter og produkter.

Det første forårsmarked løb af stablen i 2010 og blev en kæmpe succes. Siden har vi hvert år inviteret indenfor til en hyggelig forårsweekend i maj måned – vi nåede lige at få 10 års jubilæet med i 2019 inden corona i 2020 gjorde sit indtog.

Udover forårsmarkedet har vi siden 2012 også holdt et årligt julemarked på gården i december – indtil corona kom i vejen.

I 2021 viste det sig desværre, at ikke bare corona var en forhindring. Et nyt bygningsreglement var årsagen til, at vi måtte aflyse Forårsmarkedet i 2022 – og måske må vi helt indstille os på, at der ikke bliver flere markeder på gården fremover. Det får vi en afgørelse på i september 2022.

Hjælp fra nær og fjern fik markeder til at lykkes
Vi har altid selv stået for at planlægge og afholde events på gården.
Alle medarbejdere på gården plejer at være involveret i det store arbejde, der ligger i at klargøre stedet til at tage imod de mange besøgende – og derudover plejer vi at alliere os med lokale foreninger og frivillige, der hjælper med at servicere de mange gæster.
Vi har familie og venner, som år efter år er kommet langvejs fra for at give en hånd og uden dem, de lokale foreninger og vores medarbejdere var markederne aldrig blevet til noget.

Stor betydning for vores virke 
Det har igennem årene betydet rigtig meget for os, at så mange udstillere og gæster har lagt vejen forbi markederne på Ausumgaard.
Det har været en unik mulighed for at komme i dialog med vores omgivelser og det har været fantastisk at skabe rammerne for nogle folkelige arrangementer, der har nydt så stor opbakning.

Der er over årene gået rigtig mange timer og ressourcer i planlægning og afvikling – men vi har haft det sjovt undervejs og når gården har været fyldt af glade gæster, så er det det hele værd. Samtidig har markederne som regel genereret et økonomisk overskud, som bidrager til at renovere og vedligeholde den store, ellers tomme, bygningsmasse herude.

Opdatering august 2022: Fornyet håb om et julemarked på gården i 2022

Pr. 1. juli 2022 er der trådt et revideret regelsæt i kraft, som måske kan blive redningen for julemarkeder og lignende større events her på gården og rigtig mange andre steder. Struer Kommune skal nu vurdere sagen igen på baggrund af de nye regler – og vi håber, at det falder positivt ud.

Hvis det lykkes os at få en tilladelse, så er vores håb at vi kan åbne dørene til 3 dage med julemarked d. 9., 10. og 11. december.

Er du interesseret i at være med som stadeholder, så se mere her.

Forårsmarkedet blev aflyst i 2022

Nye regler spændte ben

I 2020 og 2021 var det ikke muligt at afholde det traditionsrige forårsmarked på gården pga. corona, og i 2022 kom nogle andre forhindringer desværre i vejen.

Vi er blevet ramt af nogle nye regler for brug af bygninger til events i forbindelse med et nyt Bygningsreglement, som trådte i kraft i starten af 2020.

Vi har igennem alle årene været i dialog med beredskabet omkring events på gården – og siden 2016 har vi også søgt om midlertidig byggetilladelse ved kommunen ved hvert eneste store arrangement.
Både beredskabet og kommunen har således forholdt sig til forholdene og ikke mindst sikkerheden på gården – og vi har hvert år fået tilladelse uden problemer.

Men i 2020 trådte et nyt regelsæt altså i kraft, og det betød at vi ikke kunne få byggetilladelse fra Struer Kommune til vores forårsmarked.

Vi håber at regelændringen pr. 1/7 2022 kan redde fremtidige markeder på gården.

Usikkerhed om julemarked i 2022

I 2012 inviterede vi for første gang til julemarked her på Ausumgaard. Det blev en stor succes, som vi siden har gjort til en hyggelig tradition – både for os selv, vores udstillere og gæster.

I 2020 gjorde restriktioner pga. covid 19 det umuligt at gennemføre store events, men i 2021 lykkedes det lige præcis at afholde et hyggeligt og velbesøgt julemarked med coronapas og mundbind inden corona igen var skyld i nedlukninger af events og kulturliv.

I foråret 2022 aflyste vi vores forårsmarked – og vi er endnu usikre på, om de nye regler for byggetilladelse kommer til at spænde ben for et julemarked i 2022 – og fremover.

Meget tydede først på, at Struer Kommune ikke ville kunne give os tilladelse til at bruge de gamle avlsbygninger på gården til events fremover. Men pr. 1/7 2022 er reglerne blevet lempet – og det giver os håb.

Hvis får lov til at afholde et julemarked, så bliver det d. 9. – 10. og 11. december – og det håber vi selvfølgelig på lykkes.

Vi krydser fingre for, at der kan findes en løsning – for vi vil forfærdelig gerne invitere indenfor på gården til julemarked i december – det plejer at være så hyggeligt – og vi har faktisk svært ved at forestille os, at det rigtig kan blive jul på gården uden et marked.

Vi skulle gerne have en afklaring i september 2022.

De nye reglers betydning

Kommer til at spænde ben for mange initiativer

Vi er naturligvis meget spændte på at få en afklaring på om der findes en mulighed for at få byggetilladelse til at afholde markeder i gårdens gamle avlsbygninger – det ser desværre ikke særligt lovende ud.

Samtidig kan vi ikke lade være med at spekulere på, at de nye regler kommer til at spænde ben for mange andre initiativer rundt omkring i landet.
Det kan fremover blive meget svært at få lov til at anvende bygninger til eventbrug – i alle tilfælde vil arrangører skulle allierede sig med en certificeret brandrådgiver, som meget hurtigt kan blive en stor udgift. Tidligere har kommunen kunnet være behjælpelig med at vurdere og vejlede i forhold til sikkerheden ved arrangementer – men det er altså ikke længere muligt som følge af de nye regler.

Vi synes det er rigtig ærgerligt, hvis det ikke længere bliver muligt at afholde arrangementer i lokaler, som ikke er decideret godkendt som forsamlingslokaler. Det vil betyde, at det bliver meget sværere at åbne op for kulturarven rundt omkring. Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, at sikkerheden ALTID skal være i orden – og i vores tilfælde har vi kommunens og beredskabets ord på, at der netop har været styr på sikkerheden til vores markeder igennem årene – nu er der bare et nyt regelsæt og en ny procedure, som i praksis sætter en stopper for vores arrangementer – og på sigt formentlig også rigtig mange andres.

Bygningsreglementet revideres indtil videre halvårligt – og vi håber, at man på sigt vil se på, om der kan åbnes for at man kan søge dispensation, når det gælder midlertidige arrangementer i bygninger, som tidligere er blevet godkendt.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.