Kyllinger

Vi driver en konventionel kyllingeproduktion i to kyllingehuse på gården Brændgaard. Kyllingerne afsættes til HKScan i Vinderup og den årlige produktion er på ca. 500.000 kyllinger.

Kyllingeproduktion er en meget klimavenlig husdyrproduktion, hvor der kun bruges ca. 1,5 kg foder til at producere 1 kilo kød. Derudover sker al opvarmning af staldene med et halmfyr, og derved er den primære energikilde til produktionen CO2 neutral. Halmen som bruges til opvarmning af staldene er produceret på lokale marker. Al møget fra kyllingerne bruges i vores biogasanlæg, og bidrager til vores produktion af bionaturgas.

En vestjysk kylling

Økologisk?

Vores kyllingeproduktion er ikke økologisk i øjeblikket, men måske på sigt!

Bæredygtighed

Kyllingeproduktion er en meget klimavenlig husdyrproduktion, hvor der kun bruges ca. 1,5 kg foder til at producere 1 kilo kød

Velfærdskyllinger i konventionelle stalde

Vores kyllingestalde er indrettet, så de passer til konventionel kyllingeproduktion. Vores lokale slagteri lancerede for et par år siden et velfærdskoncept, hvor vi kunne opdrætte kyllinger, som fik 20% mere plads og ekstra halm. Der var fantastisk som landmand at få lov at producere med fokus på mere dyrevelfærd. Konceptet gjorde dog, at vi skulle afregnes ekstra 60 øre pr. kg. kylling. Dette betød, at supermarkederne valgte konceptet fra.

Vi håber på, at forbrugerne, slagteriet og vi landmænd på sigt vil kunne genskabe et koncept, hvor vi i fællesskab kan bruge konventionelle stalde til at producere velfærdskyllinger med ekstra plads.

Økologiske kyllinger på sigt

Vi har overvejet en produktion af økologiske kyllinger, hvilket dog kræver, at markedet for dette bedrer sig så meget, at vi vil turde at bygge stalde til økologiske kyllinger, og at et slagteri vil kunne indgå en kontrakt med os på en fornuftig leveringsperiode. Økologiske kyllinger har ikke helt samme gode klimaaftryk som konventionelle kyllinger, men som landmand vil vi utroligt gerne kunne give kyllingerne lidt mere plads, end det de har, når markedet kun vil betale ca. 6 kr. pr. kg. kylling.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.