Vision

Vi arbejder for,
at kommende generationer har lyst til og mulighed for
at videreføre Ausumgaard

 

………………………….

 

Dette kræver:

– Respekt for god økonomi

– Vi selv, vores børn og vores medarbejdere er planens vigtigste aktiver

– At gården udvikles i tæt samspil med sine omgivelser

– En god og motiverende dagligdag for os, vores børn og vores medarbejdere

Vision

“Vi arbejder for, at kommende generationer har lyst til og mulighed for at videreføre Ausumgaard”

Værdier

Respekt for god økonomi, vi er planens vigtigste aktiver, vi skal udvikle os i samspil med omgivelser, og vi skal have en god dag!

Mål & Værdier

Vores mål og værdier har en meget nøje og simpel sammenhæng – og lidt populært sagt, så har vi fundet rod i dem ved at ”lytte til brostenene”.

Tankerne er ikke unikke og er formentlig tænkt mange steder før i en malkegrav, bag et drivbræt eller bag rattet på en traktor. Men dette samtidig med historiske fortællinger fra gamle brosten virker bekræftende for os, og bestyrker os i, at det er korrekt at stræbe efter, at en næste generation har lyst og mulighed for at videreføre vores Ausumgaard.

Vi fandt og formulerede vores vision i 2009, hvor vi havde en periode, hvor vi følte os pressede, og havde brug for at gøre op, hvad der virkeligt er værd at arbejde for – og det gav os en form for klarhed og en formulering, som vi fortsat i dag bruger som en ledetråd i dagligdagen.

Nogle udfordrer vores vision ved at sige, at vi lægger for meget pres på næste generation ved at ønske, at de skal overtage og videreføre. – Men det giver mening for os at stræbe efter, for vælger vores egne børn ikke at ville videreføre, så er det forhåbentlig fordi, at de vælger noget bedre – og så ønsker vi, at vores Ausumgaard er så attraktivt, at andre i en anden generation end os, ønsker at videreføre vores Ausumgaard.

Værdiernes betydning

For at nå vores overordnede mål, så har vi fundet fire værdier eller guidelines, som kræves fulgt for at komme i mål.

Respekt for god økonomi:
Det er altid vigtigt, at vi ikke slipper et stærkt fokus på økonomi, da det er et vigtigt element i at give os styrke og momentum til at komme i mål.

Vi selv, vores børn og vores medarbejdere er planens vigtigste aktiver:
I vores stræben og gøremål er det vigtigt, at vi kan se os selv, vores børn og medarbejdere som stående i midten for at få tingene til at lykkes – vi tror på vigtigheden i at være med som det gode eksempel og at alle på vores hold skal kunne se sig selv i sit bidrag til at nå de overordnede mål.

Ausumgaard skal udvikles i tæt samspil med sine omgivelser:
For at sikre så stærk og rigtig en vej til målet, skal vi fra tid til anden ”spørge” os selv og vores omgivelser, om kursen mod målet er rigtig, eller om vi skal have justeret sejlet, så vinden kommer mere direkte ind i sejlet – samspillet med vores omgivelser er altid vigtigt.

En god dagligdag oplevet af medarbejdere, ejere og familie:
Endeligt er det vigtigt, at vi, vores næste generation og vores medarbejdere føler at ”dagen” er god, da det giver lyst og motivation til at videreføre.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.