Ny, banebrydende produktion af bæredygtigt planteprotein

I januar 2020 fik vi på Ausumgaard sammen med Vestjyllands Andel tildelt 14 mio. kr. fra GUDP til at etablere et test- og demonstrationsanlæg til produktion af græsprotein. Dertil kommer en egenfinansiering på 16 mio. kr.

I august 2020 stod anlægget klar og vi begyndte at tage det første græs ind til testkørsel. Den 4. september 2020 kunne vi indvie anlægget med besøg af daværende Fødevareminister Mogens Jensen.

Produktionen af græsprotein er helt ny – ikke bare her på Ausumgaard, men i det hele taget.
Projektet og perspektiverne i produktionen er meget spændende, fordi græsprotein potentielt kan løse nogle af landbrugets udfordringer i forhold til bæredygtighed. Det danske landbrug importerer i dag meget soja fra især Sydamerika. Nu ser det ud til, at det kan lykkes at udvinde et optimalt planteprotein til brug i foder ved at forarbejde græs! Det vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning, hvis landbruget på sigt skal kunne source bæredygtigt foder.

Økologisk

I løbet af sommeren 2020 er al planteavl på gården omlagt til økologi.

Bæredygtigt

Produktion af græsprotein hænger godt sammen med vores produktion af økologiske afgrøder og biogas.

Hvad er græsprotein?

I praksis udvindes græsprotein ved at græsset hentes ind fra marken, snittes fint og presses. På den måde adskilles plantesaft- og fibre. Selve proteinet udvindes af plantesaften ved at slynge denne i en centrifuge.

Proteinpastaen transporteres videre til foderfabrikken Marine Protein ved Skive, som også har produktion af søstjerner til økologisk protein.

Restproduktet i form af den tørre og faste del, også kaldet pulpen, har flere anvendelsesmuligheder.

Vi kan komme pulpen i biogasanlægget, og her vil gasudbyttet være uændret i forhold til før græsset kommer igennem skruepressen. Forsøg har også vist, at pulpen har en rigtig god foderværdi for køer, fordi materialet er revet op og ret tilgængeligt. Det gør det velegnet til at udfodre med det samme eller ensilere.

Man kan derfor sagtens forestille sig en aftale med kvægbrugere, der leverer græs på Ausumgaard til proteinproduktion, og tager pulpen med tilbage til egen bedrift.

Brunsaften vil vi i første omgang pumpe i biogasanlægget, og der arbejdes på at finde ud af, om der er andre ting, som det vil kunne betale sig at udvinde.

Først et testanlæg

I første omgang bygger vi en testopstilling af produktionen i en eksisterende bygning på gården. Planen er så at bygge den færdige proteinfabrik med fuld kapacitet i 2021.

At producere græs til en proteinfabrik er helt nyt for os her på Ausumgaard – og for alle andre i projektet. Det første år kommer vi til at teste på en helt masse parametre, så vi forhåbentlig bliver meget klogere på hvordan vi laver det mest optimale setup på længere sigt.

På Ausumgaard har vi 300 hektar græs til produktionen. Proteinfabrikken med fuld kapacitet kan aftage græs fra 700-800 hektar, så vi skal ud at finde eksterne leverandører.

I efteråret er det muligt, at vi ved så meget, at vi kan lægge græsblandinger ud specielt beregnet til produktion af græsprotein. Det bliver også afhængig af, om vi kan få græsset etableret senest 20.-25. august. Erfaringen på vores jorde viser, at senere etablering ikke fungerer, fordi græsset ikke når at vokse godt nok til.

Vi kalkulerer ud fra en normal slætstrategi med at producere 1.500 kg protein pr. hektar på en græsmark hen over en sæson.

Potentielt kan der dog være 700-800 kg protein pr. hektar mere at hente. Ved høst af friskgræs mister vi nemlig ikke protein ved saftafløb fra stak, der er ingen fordampning i forvejring, og der er intet tab ved en ensileringsproces. Vi må se, hvad det ender med, når produktionen kommer i gang.

Det vil være nemt for os at have en masse kløvergræs i sædskiftet, fordi græsset er nemt af passe og nemt at styre i et sædskifte. Oven i kommer gode gevinster som sanering for frøukrudt, og at kløveren leverer kvælstof til det økologisk sædskifte.

Der er dog rigtig mange og store variabler i sådan et regnestykke for en ny afgrøde, og kalkulen er naturligvis meget usikker. For hvem kan spå om græsudbytte, proteinudbytte og afregning?

Høst og samarbejde med leverandører

Til græshøsten har vi bestilt en spritny MaksiGrass-vogn, som skal trækkes af en traktor på ca. 200 hk.

Det er den høstmetode, vi ved virker. Men om et-to år finder vi måske ud af, at græsset skal høstes på en helt anden måde.

Fx har vi folk tilknyttet projektet til at se på, om det er mere fordelagtigt høste med et 10 meter butterfly-sæt, lægge græsset i bånd, samle det skånsomt med snittevogn og så køre det hjem til proteinfabrikken. Faste kørespor er også et relevant emne at se på, og her vil butterfly-løsningen have en fordel.

MaksiGrass-vognen har, hvis den opererer inden for tre kilometers afstand af proteinfabrikken, en kapacitet på 1,5 hektar i timen. Skal vi høste længere væk end tre kilometer, kan det blive nødvendigt at købe en ekstra vogn, eller der skal arbejdes med en løsning med at læsse græsset over på andre vogne.

Ud over vores egne 300 hektar græs skal vi føde fabrikken fra yderligere 400-500 hektar med slætgræs. Det er der mange overvejelser omkring.

Skal opgaven med at høste ind fra naboarealer ligge hos Ausumgaard? Eller er der landmænd, der vil levere græs hos os med egen vogn? Vi har allerede fået henvendelser fra flere landmænd, der gerne vil være leverandører af græs.

Det er spørgsmål, vi kommer til at tage stilling til henover sommeren 2020.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.