Markdrift

Ausumgaard driver i alt ca. 1.200 ha økologisk planteavl. Derudover passer vi ca. 150 ha økologisk planteavl i fællesskab med vores nabo og driftsleder i marken. Afgrøderne spænder over frøgræs, korn, raps, hestebønner og kløvergræs.

Økologisk planteavl

Økologisk

1.350 hektar økologisk planteavl

Bæredygtighed

Rettidighed og høj vedligeholdelsesstand på vores maskiner

Højværdi afgrøder

Frøgræs er en vigtig niche for os og produceres i tæt samarbejde med DSV Frø. Udover at frøgræs er en spændende afgrøde, så bidrager den også væsentligt til det øvrige sædskifte og binding af kulstof i jorden. Kløvergræs er også en vigtig brik i vores sædskifte, da den bidrager med produktion af kvælstof, binding af kulstof og med regulering af puljen af ukrudtsfrø. En stor del af kløvergræsset ender vi med at bruge som biomasse i vores biogasanlæg og det bliver på den måde også en form for grøngødning når det efterfølgende bringes ud på marken. Kløvergræs er således en vigtig spiller for os i den cirkulære tankegang i vores markdrift.

Generelt søger vi at arbejde med så mange højværdiafgrøder i vores markdrift som det er muligt i en rationel drift – og bruger i stor grad kløvergræsset til at muliggøre det.

Vores maskiner

Vores maskinpark er en skøn blanding af nyere og ældre maskiner med en generelt høj vedligeholdelsesstand. Det er vigtigt for os, at alt er i en god servicestand, så vi kan minimere forekomsten af nedbrud under udførelse af opgaver. Derfor har vi altid et stort fokus på, at vi har de rigtige maskiner i en god stand og at det er nogle maskiner, som vi relativt let kan vedligeholde. Dette betyder også, at vi nogle gange prioriterer at indkøbe ældre, stærke maskiner fremfor nyere, hvis vi tror mere på funktionen og driften af de ældre. Ligeledes er det vigtigt for os, at vores maskinpark har en fornuftig og høj effektivitet, da vi prioriterer rettidighed højt. Vi har ikke særlige ønsker om, at vores maskiner helst skal køre mange timer på sig, men i højere grad, at vi har nogle kapaciteter til vores markopgaver, som skal kunne give en høj rettidighed. Høj rettidighed skaber stor sikkerhed for fornuftige og stabile udbytter, hvilket vi vægter højt.

Vores maskinpark består primært af følgende:

Traktorer: 2x 939 FENDT, 818 FENDT, NH8970, STEIGER Cougar, NH TS100, FIAT 160-90

Såmaskine: Horsch Pronto, 6m

Plove: Kuhn 5-furet og 8-furet

Såbedsharve: Heva 9m

Stubharver: Horsch Cruiser 6m, Horsch Flachgrubber 7,5m,

Strigle: Trefler, 15m

Mejetærsker: Claas 780, 35 fod, New Holland CR10.90, 45 fod

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.