Insektproduktion

Vi driver i dag en melormeproduktion i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut og projektet Invaluable, som er støttet af Innovationsfonden.

Vores interesse for insektproduktion er primært baseret på den meget bæredygtige produktion af et højværdi animalsk protein, som har en perfekt sammensætning af aminosyrer og det helt rigtige forhold mellem Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer. Udover det gode protein, så er produktionen meget klimavenlig, da der kun skal bruges ca. 1,3 kg foder til at lave et kilo produkt, og samtidig skal der ikke bruges ret meget vand. Mange steder i verden er der mangel på rent drikkevand, og derfor er det en kvalitet i produktionen, at der ikke skal bruges ret meget rent drikkevand til produktionen.

Økologisk

Produktionen af melorm er ikke i øjeblikket økologisk, men måske på sigt..

Bæredygtighed

Melorme produktion er en meget klimavenlig husdyrproduktion, hvor der kun bruges ca. 1,3 kg foder til at producere 1 kilo kød

Melorme Produktion

Melormene fodres primært med mel, forskellige restprodukter og nogle vandholdige restprodukter såsom eksempelvis mask fra ølproduktion.

De vandholdige restprodukter bliver primært brugt som foder fordi melormene på den måde får væske, som de kan optage, og som ikke får det øvrige foder til at mugne eller klumpe.

Melormene trives rigtig godt ved en temperatur på 27-30 grader. På trods af den høje temperatur, så ødelægger det ikke produktionens klimavenlighed. Dels fordi energien kan produceres klimavenligt (halmfyr eller lignende), men primært fordi melormene ikke forbruger ret meget vand, og at der ikke sker en ret stor fordampning fra produktionen – det vil sige, at der ikke kræves ret meget ventilation, og dermed holdes varmen inde i stalden.

Melormen har forskellige livscyklusser, som alle skal beherskes i produktionen. En bille lægger et æg, som bliver til en lille larve. Larven bliver stor og forpupper sig. Puppen bliver til en bille – som så igen lægger æg. Hele produktionen fordobler sig på cirka 6 uger.

Melorm i fremtiden

Melorm tænkes ind som en del af vores fødevarer i fremtiden. Enten direkte i fødevarer som topping på salat, som ”ristede løg” på pålæg, som en snack, eller som en ingrediens i andre fødevarer, som ønskes påvirket smagsmæssigt eller sundhedsmæssigt igennem tilførelse af ekstra protein. Det vil på mange måder være naturligt at bruge mel fra formalede melorm i bagning af brød eller andet, hvor det vil være hensigtsmæssigt at styrke fødevareværdien.

Insekter anvendes også i foder til husdyr (grise, kyllinger og lignende), men det vil formentlig være mere optimalt med fluelarver eller andre insekter fremfor melorm, da de har en endnu mere effektiv produktion.

Produktionen af insekter er i god tråd med vores tanker om bæredygtighed, og vi synes, at det er meget interessant at få lov til at deltage i projektet Invaluable. Vi ved endnu ikke, om det ender med, at vi på Ausumgaard skal have en vedvarende og større produktion af insekter. Lige nu drejer det sig for os om at blive klogere på dette og finde ud af om der er en mulighed for at producere melorm effektivt, og om der bliver et marked for det enten i Danmark eller i udlandet på længere sigt.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.