Bliv samarbejdspartner

En vigtig del af biogasanlæggets succes afhænger af et godt samspil med vores omgivelser.
Det kræver et stort samarbejde at få leveret den mængde biomasse, som anlægget kræver samt at kunne returnere den afgassede biomasse til marker. Det er derfor vigtigt, at anlægget kommer til at tilbyde gode løsninger til landmænd og andre, som har biomasser til anlægget, eller som ønsker at modtage afgasset biomasse.

Særligt husdyrproducenter, som har dybstrøelse fra kalve-, mælke eller fjerkræproduktion vil kunne have en interesse i at levere dybstrøelsen til biogasanlægget og modtage afgasset biomasse retur. Dette bidrager til, at dybstrøelsen kan leveres løbende til anlægget i stedet for at skulle opbevares i markstakke rundt omkring i nabolaget med risiko for gene af naboer og samtidig med bøvl i forhold til overdækning med plastik.

Biogasanlægget giver også landmænd, som driver planteavl, en mulighed for at dyrke biomasse og sælge det til biogasanlægget. Denne biomasse kan både være energiafgrøder i form af majs, roer eller lignende (maksimalt 12% af biomassen), men det kan i lige så høj grad være interessant at levere halm, græs eller ensileret frøgræshalm eller andre ”biprodukter” fra planteavl, som repræsenterer en større værdi ved at indgå i produktionen af biogas – særligt, hvis landmanden får den afgassede biomasse retur og fordeler den på marken og den vej igennem giver næringsstofferne tilbage i en form, som er endnu mere optagelige for planterne.

Bliv leverandør til biogasanlægget

Er du interesseret i at levere biomasse eller på anden måde samarbejde om produktionen af biogas, så kontakt os meget gerne. Send os en mail eller ring på tlf. 97464411

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.