Landbrug

Ausumgaard er et moderne landbrug med en række forskellige driftsgrene, som vi forsøger at drive bæredygtigt.

Vores markdrift på 700 hektar har vi i 2018 omlagt til økologi, og hvis du klikker her, kan du læse mere om, hvordan vi driver det, samt hvilke maskiner vi driver det med.

Vi har en kyllingeproduktion, hvor vi årligt producerer 500.000 slagtekyllinger. Det gør vi i to konventionelle kyllingestalde, og du kan læse mere om produktionen af kyllinger her.

Som en forholdsvis ny driftsgren er vi i samarbejde med Teknologisk Institut under projektet InValuable i gang med en produktion af melorme. Om denne produktion er blivende på Ausumgaard ved vi endnu ikke, men vi deltager i projektet, da det giver god mening i forhold til vores øvrige tanker om bæredygtighed. Læs mere om produktionen af melorme her.

Som en lille del af vores øvrige markdrift laver vi en mindre nicheproduktion af brødkorn, som vi får forarbejdet til mel og selv afsætter. Læs mere om den lille produktion af stenformalet mel her.

Vi har tidligere været svineproducenter på Ausumgaard, men lejer i dag staldene ud til en avls – og opformeringsbesætning. Det betyder, at vi nu selv kun producerer cirka 200 grise om året under navnet Ausumgaardgrisen. Du kan læse mere om Ausumgaardgrisen her.

Vi lytter til brostenene

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Vi har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.
Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at vi har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.