Ausumgaardgrisen

På Ausumgaard tror vi på, at forbrugere i dagens Danmark interesserer sig for, hvor fødevarerne kommer fra og hvordan de er blevet produceret.
Derfor har vi valgt at skabe en særlig produktion af såkaldte Ausumgaardgrise – det er grise, der er opfostret med fokus på dyrevelfærd i form af masser af plads, masser af frisk luft og masser af halm, rodemateriale og hvad der ellers tilfredsstiller grisens naturlige behov.

En vestjysk velfærdsgris

Økologi

Siden 2018 har vores lille grisehold været under omlægning til økologi.
Grisene er kommer fra et økologisk opdræt og får økologisk foder.

Bæredygtighed

For os er ideen om bæredygtighed helt essentiel. Vi forsøger at tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi laver, og for os giver det meste kun mening, hvis vi kan se, at det kan leve over år. Når vi siger, at vi lytter til brostenene, så er det ud fra en tankegang om bæredygtighed, og brostenene vidner netop om, at man igennem tiden har drevet stedet i en bæredygtig retning – ellers var vi her ikke.

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

I 2016 fik vi vores Ausumgaardgrise certificeret af Dyrenes Beskyttelse.

Hvor de fleste danske Frilandsgrise og økologiske grise bliver født på friland, men efter fravænning lever størstedelen af deres liv i stalde med tilhørende udearelaer, så bliver Ausumgaardgrisene født på Friland og derefter sat ud på et stort areal under frugttræer og med fri adgang til at rode i jorden.

Du kan læse mere om kravene fra Dyrenes Beskyttelse her.
Du kan se vores certifikat her.

Dyrens beskyttelse

Fakta om Ausumgaardgrisene

  • En Ausumgaardgris er født på friland under økologiske forhold – grisene kommer til Ausumgaard, når de er ca. 6-7 uger gamle
  • Ausumgaardgrise får ikke klippet halen – halebid er ikke et problem fordi grisene har så meget plads og rodemateriale.
  • Ausumgaardgrisene har ca. 1 times kørsel fra stalden til slagteriet
  • En Ausumgaardgris har på Lindskov mellem 4 og 8 kvm. plads pr. gris fordelt på ude- og indearealer.
  • En Ausumgaargris vejer ca. 110 kg., når den bliver slagtet – da er den ca. 6 måneder gammel.
  • Der bliver slagtet mellem ca. 150 Ausumgaardgrise om året.
  • Ausumgaardgrisen har altid masser af halm i stalden.
  • Ausumgaardgrisene får økologisk foder

Besøg Ausumgaardgrisene

Vi har selv stor glæde af at følge med i det muntre griseliv, og den glæde deler vi gerne med vores kunder. Du er derfor altid velkommen til at besøge grisene – og på sigt arbejder vi på, at du også kan følge livet i grisestien tæt her på hjemmesiden.
Du finder grisene i stalden eller i den lille frugtlund lige øst for Ausumgaard – på adressen Villemoesvej 10, 7560 Hjerm.

Hvis de går inde i stalden, er du velkomment til at gå indenfor og opleve dem i deres hyggelige hjem med dybstrøelse. Grisene må desværre ikke fodres, selvom det kan være fristende.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og længere væk.

Det gælder både i arbejdet med landbrugsdriften, og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.