Vindmøllelauget

Vi er cirka 203 ejere i vores lokale vindmøllelaug, hvor lauget ejer én af de fire vindmøller, som er rejst på Ausumgaards jord i september 2012. Der er 10.400 anparter i vindmøllelauget og hver anpart dækker over cirka 1000 kWh produktion om året.

I begyndelsen boede alle ejere i lauget inden for en radius af 4,5 km. I dag er langt størstedelen af anparterne fortsat ejet lokalt, men der er også nogle som er generationsskiftet videre i familier.

Ausumgaard Vindmøllelaug

Størrelse

Typen Vestas V112. Tårnhøjde 84 meter
Vingelængde 54 meter. Totalhøjde 140 meter

Produktion

V112 møllerne producerer under optimale forhold 3 MW, hvilket svarer til ca. 7500 husstandes årlige elforbrug

Generalforsamling i vindmøllelauget

Hvert år afholder vi en generalforsamling i vores lokale sognegård i Hjerm. Vi er normalt ca. 40 – 60 deltagere i generalforsamlingen.

Normalt efterfølges generalforsamlingen af et aktuelt indlæg indenfor emnet vedvarende energi eller andet, som er relevant for laugsdeltagerne.

Bestyrelsen for vindmøllelauget består af fem medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen.

Nuværende bestyrelse er:

Kristian Lundgaard – Karlshøj

Kresten Hyldgaard

Jørgen Grimstrup Madsen

Søren Holst

Peter Michael Mikkelsen

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.