Bæredygtig energi

På et moderne landbrug som Ausumgaard er det naturligt at overveje, hvordan vi bedst udnytter alle ressourcer på en bæredygtig måde.
I landbruget er vi vant til at forholde os til de store sammenhænge og perspektiver i arbejdet med naturen og årstiderne, og for en landmand er det fascinerende, og en kæmpe tilfredsstillelse at så et korn, som spirer, næres, passes, høstes og bruges til fødevarer, foder, energi og plantenæring, for derefter igen at kunne give et korn til udsæd og dermed starte ”cirklen” påny.

Vi vil gerne nærme os sådanne cirkler på en så bæredygtig måde som muligt, og gerne med en høj selvforsyningsgrad for at lukke cirklerne og gøre dem så nære som muligt.
Vi tror helt overordnet på, at det er sundt og rigtigt at tænke cirkulært. Det handler om at udnytte alle tilgængelige ressourcer med minimalt aftryk på klima og miljø. Samtidig vil et biogasanlæg i sig selv bidrage til en fornuftig økonomisk og bæredygtig driftsgren, som også har et godt samspil med den øvrige drift på gården.

Vi tænker og arbejder i “cirkler”

Vindmøller

I 2012 kunne vi indvie 4 nye Vestas V112 vindmøller lige bag Ausumgaard. For os er det naturligt at tænke i, hvordan naturens ressourcer kan bidrage til at skabe bæredygtig energi og på vores vindomsuste adresse her i det Vestjyske, var vindenergi en oplagt mulighed.

Biogas

I sommeren 2017 kunne vi indvie et nyt biogasanlæg her på Ausumgaard. Produktionen af biogas er en naturlig forlængelse af vores tanker om at drive gården bæredygtigt. Gassen udvindes af biomasse og restprodukter fra landbrug, fødevare- og energiproduktion og vi opgraderer efterfølgende gassen til bionaturgas.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.