Vindmøller

I sommeren 2012 kunne vi indvie 4 nye vindmøller på gården. Vindmølleprojektet er for os en naturlig måde at i tænke bæredygtighed for gården – både økonomisk og miljømæssigt.

Forud for etableringen af møllerne gik en lang proces med masser af forundersøgelser, arkæologiske udgravninger og ikke mindst dialog med vores naboer og lokalområde.

Vindmøllerne er placeret lige øst for selve Ausumgaard, og vi er selv vindmøllernes nærmeste naboer, og vi har naturligvis haft mange tanker og overvejelser omkring hvordan så store møller ville påvirke os/vores hjem på den ene og anden måde.

En vindmølle vil altid være en stor, visuel forandring i landskabet – og i starten, da møllerne lige var blevet rejst, blev vi overvældet af dem hver gang vi kom forbi dem og så dem trone sig op over landskabet – nærmest helt majestætisk. I dag har vi for længst vænnet os til dem. Vi synes egentlig, at de er smukke i sig selv, og samtidig tænker vi også, at de er et godt billede på, at der til stadighed skal ske fremskridt og vækst for at bidrage til fremtiden.

Vi tænker i cirkler

Om vindmøllerne

Vindmøllerne på gården er af typen Vestas V112. Tårnhøjden er 84m og dermed ca. 17m højere end møllerne mellem Sir Østergaard og Måbjergværket (umiddelbart syd for de planlagte møller). Totalhøjden er 140m og derfor af en væsentlig størrelse såvel fysisk i landskabet, men også i produktionen af energi.

V112 møllen er Vestas´ mest moderne og effektive landvindmølle. Møllen er udviklet til at være meget costeffektiv i forhold til elproduktionen, men samtidig har den en række tiltag, som skal gøre den mere harmonisk i landskabet på trods af størrelsen – vindmøllens software muliggør samtidig tilpasninger, så der kan indføres skyggestop i perioder, hvis der er naboer, som påvirkes mere end, hvad der anbefales. Vingefanget er stort og møllevingerne er designet, så de er “dynamiske” i vinden og dermed til stadighed udnytter vinden bedst muligt. Møllevingen er mat for at reducere risikoen for “blink” og den store rotor drejer med en “langsom” hastighed ligesom på andre store og moderne vindmøller.

Under optimale forhold kan V112 møllerne producere 3 MW pr. time.

Byggeriet af vindmøllerne

Østermark Entreprenørforretning vandt entreprisen for al jord- og betonarbejde på projektet. Ramme El vandt El-entreprisen og sikrer i samarbejde med NOE, at elproduktionen finder vej ud i danske husstande.

Det første rigtige spadestik for projektet blev taget fredag den 9. marts 2012, hvor gravemaskine og gummiged påbegyndte at lave vej og plads ved den første mølle “Mølle 2”. Møllerne er nummererede fra nord mod syd – så den nordligste er nr. 1 og så fremdeles.

Der er ca. 750 m3 beton i hvert fundament – det svarer til næsten 100 lastvogne beton i hvert fundament, og da der ikke måtte være støbeskel i fundamenterne betød det, at betonbilerne skulle blive ved med at levere indtil de var færdige – uden ophold! Det betød i praksis, at der i løbet af én dag anløb op mod 100 lastbiler ved fundamentet. Derfor var vejen til vindmøllerne allerede fra starten meget vigtige – de skulle kunne holde til trafikken og en fastkørt lastbil ville have været en katastrofe.

I starten af august ankom møllerne til pladsen. Dette krævede en af de helt store kraner – sådan en kran, som det kræver flere mindre kraner at samle. Midt i august stod den første mølle i fuld højde og d. 29. august inviterede vi alle naboer og interesserede til rejsegilde inden møllerne blev sat i drift. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med stort fremmøde og en lille tale fra borgmesteren.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.