Bæredygtighed

Vores overordnede vision for Ausumgaard er at skabe noget, der kan videreføres – og som nogen kan have lyst til at videreføre efter os. Derfor er det essentielt, at vi har fokus på bæredygtighed i alt, hvad vi foretager os.

I arbejdet med at udvikle gården har vi søgt efter bæredygtige værdier eller elementer, som holder over tid – og det er vel i grove træk det, bæredygtighed drejer sig om.

Og vi bliver nødt til at krybe ydmygt til opgaven, når vi taler om bæredygtighed. For bæredygtighed er ikke noget nyopfundet.

Derfor giver det også rigtig god mening at spørge brostenene på et historisk sted som Ausumgaard om, hvad der er gået godt, og hvad der er gået skidt i løbet af de sidste 5-600 år. Hvilke balancer skal være tilstede, for at ting kan gå op i en højere enhed og lykkes.

Vi arbejder med seks bæredygtige fokuspunkter eller elementer, som kan sammenkobles som eger i et hjul. Elementerne skal være fornuftigt afbalancerede for at hjulet skal kunne rulle, og samtidig skal der være en kraft eller en katalysator i midten, som sætter hjulet i gang og som sikrer fremdrift.

6 bæredygtige fokuspunkter

• Økonomisk fundament
• Talentudvikling
• Iværksætteri
• Omgivelser
• Bærende driftsgrene
• CSR

Økonomisk fundament

Der skal altid tænkes økonomi ind i alle aktiviteter, da det på mange måder er det nødvendige brød/den energi, som skal til for at få hjulene til at rulle. I praksis laves der stort set altid regnestykker på alle tiltag, og vurderinger bliver gjort i forhold  til helheder og strategi.

”Der er altid to veje rundt om et træ, og kommer du til at løbe den længste vej, så kan det vare længe, før du kommer i mål”. Derfor er det vigtigt, at vi altid bevidst prioriterer vores indsats.

Økonomisk bæredygtighed er et vigtigt element for at sikre, at ressourcer ikke løber tør. Det kommer f.eks. til udtryk i at vi tager entré ved vores markeder, og vi tager også betaling fra besøgende, når de kommer til virksomhedsbesøg. Hvis vi ikke gør det, så er der en risiko for, at vi en dag vil sige nej, da vi ikke har den fornødne tid til besøget. Når besøget dog bliver betalt, så er opgaven prioriteret, og vi kan sige ”ja” uden at forsømme vores overordnede mål.

Talentudvikling

Det er altid vigtigt at arbejde med at udvikle, tiltrække og forme talenter, og bruge talenter på den rigtige måde – uanset om det er vores eget, vores medarbejderes, vores børns eller andres.

Vi skal have fokus på talent på den måde, at uanset alder, uddannelse eller andet, så har alle et talent, som kan bruges i en bestemt sammenhæng.

Vi har altid landbrugselever ansat, da vi ved, at vi løbende har brug for kvalificeret arbejdskraft ud i fremtiden. Vi satser på at have og udvikle driftsledere med stærke faglige kompetencer. Og ledelsesmæssigt udfordrer vi hinanden på, at arbejdsopgaver bliver udført på en måde, så hele holdet bruges så effektivt som muligt.

Det vil sige, at vi forsøger at bruge hinanden, som vi er bedst. I praksis er det derfor måske en medarbejder i fleksjob, der slår græs, selvom andre måske også kunne gøre det. Vi oplærer f.eks. også hurtigt og intensivt eleverne i at køre maskiner, så driftslederen i højere grad arbejder med mere overordnede planlægningsopgaver.

Vi skal alle udfordres og sætte hinanden positivt i spil.

Iværksætteri

Det er altid vigtigt at være i bevægelse – det skærper sanserne og motionerer vores nysgerrighed, og evne til rationelt at søge nye veje.

Vores iværksætteri tager på mange måder sit udgangspunkt i, at det vi lavede i går måske ikke efterspørges i morgen, og derfor skal vi altid have en udviklingsafdeling/-tanke i gang. Entrepreneurship tager ofte også sin form i at arbejdsgange justeres, forbedres, så det er en ”ever going” øvelse, som er nødvendig for at sikre, at vi er med i fremtiden.

Udover at vi altid forsøger at udfordre os selv med at optimere forretningsgange- og processer i vores bærende driftsgrene, så har vi også altid nogle nye forretningsområder undervejs. Vi er f.eks. med i et projekt, der undersøger potentialet i produktion af melorme til protein og de seneste år har produktionen af græsprotein fyldt rigtig meget som et udviklings- og iværksætterprojekt.

Omgivelser

Vi tænker både på de nære familiemedlemmer og medarbejdere, men i høj grad også lokalsamfundet, Danmark og hele vejen ud.

Vi skal hele tiden forstå og respektere, at vi agerer i et samspil med vores omgivelser, og at de er vores eksistensgrundlag, og samtidig vores berettigelse. Hvis vores omgivelser ikke ønsker vores virksomhed her, men ønsker den til Sydamerika eller Rusland – Ja, så skal vi måske overveje at drive vores virksomhed der, hvor den er ønsket. Ikke fordi, at man altid skal føje sine omgivelser, men måske kunne der skabes en bedre forretning det sted, hvor man er ønsket.

Derfor er det vigtigt for os at være i tæt dialog med vores omgivelser og hele tiden vurdere, hvordan sejlet skal trimmes for, at vinden kommer optimalt ind for driften af vores forretning.

På det praktiske plan betyder det, at vi afholder et par store markeder om året, hvor vi inviterer indenfor og har tæt kontakt med vores omgivelser. Ligesom at vi også har mange besøgende gæster på rundvisning i løbet af året fra foreninger, landbrugsskoler, virksomheder, folkeskoler m. m, som alle hjælper med at stille os relevante spørgsmål og undren, som hjælper os i den rigtige retning.

Bærende driftsgrene

Der skal altid være et stærkt driftsmæssigt fokus på vores vigtige driftsgrene. Vi skal optimere og justere og må ikke miste fokus. ”Motoren” skal køre og vi skal være bevidste om, hvad og hvordan driftsøkonomien skabes.

I praksis har vi et stærkt fagligt medarbejderteam omkring vores bærende driftsgrene, og vi har tætte opfølgninger på produktionstal og økonomi. Det fokus skal vi altid holde, selvom vi samtidigt laver iværksætteri og har fokus på de andre elementer. Vores bærende driftsgrene er vores solide fundament i dagligdagen, og også her må vi løbende gøre status i forhold til, om det fortsat er bæredygtigt på alle eger i hjulet.

Socialt ansvar

Almindelig sund fornuft og omsorg for at deltage og bidrage til vores omgivelsers dagsorden er vigtig.

Vi skal lige som alle andre bidrage til, at miljøet har det godt, at naturen blomstrer, at verdenshavene trives, at vi fortrænger fossile brændsler, at personer uden for arbejdsmarkedet hjælpes ind på arbejdsmarkedet igen, at lokalsamfundet fungerer med tilflyttere, skoler, smil i dagligdagen og andre ting, som bare giver en naturlig god mening. MEN vigtigt er det, at det ikke bare bliver ved snakken eller ved et afsnit på hjemmesiden.

I praksis gør vi en del ud af at reagere hjælpsomt og proaktivt i forhold til mange forskellige henvendelser eller tiltag i lokalområdet. Vi har også truffet et bevidst valg om, at vi vil være en rummelig arbejdsplads, og i dag har vi flere medarbejdere i flexjob og også gerne praktikanter i afklaringsforløb. Derudover bidrager vi til indsatser for at styrke vores lokale landsbyer (blomsterkanter, indsats for lokal købmand, bidrager i det lokale erhvervsliv, og gør landbruget synligt som en aktiv medspiller). Vi etablerer minivådområder, tilstræber en grøn profil på energi og andre miljøtiltag. CSR er for os mange forskellige ting, hvor vi mener at gøre, hvad der bør forventes af os – og samtidig kommer der en positiv respekt den anden vej.

Vores Organisationsdiagram

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.